Zarząd Prima Moda S.A z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 9 maja 2013 roku, Rada Nadzorcza spółki, przyjęła sprawozdanie Rady Nadzorczej Prima Moda S.A z działalności za 2012 ro, zawierające także zwięzłą ocenę sytuacji spółki. Rada Nadzorcza zatwierdziła projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwołane na 27.05.2013 rok. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 2012.pdf ZATWIERDZONE PROJEKTY UCHWAŁ 2013.pdf