Zarząd Prima Moda S.A z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do wiadomości publicznej uzupełniony Raport Bieżący 7/2012 z dnia 05.06.2012 r. W załaczniku do RB 7/2012 "Treśc podjetych uchwał WZA 2012", nie podane zostały informacje o liczbie akcji, z których oddano wazne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łacznej liczbie ważnych głosów, w tym liczbie głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujacych się". W załączeniu uzupełniony dokument. Treść podjętych uchwał 04.06.2012