Zarząd Prima Moda S.A. podaje w załączeniu, wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%ogólnej liczby głosów na ZWZA Spółki w dniu 04 czerwca 2012 Wykaz akcjonariuszy 2012