Zarząd Prima Moda S.A przekazuje w załączenie treść podjętych uchwał w dniu 27.05.2013, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prima Moda S.A , wraz z informacją dotyczącą złożonych sprzeciwów do uchwały nr 4 i 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. W korygowanym raporcie bieżącym nr 8/2013 w wyniku przeoczenia nie ujęto sprzeciwów do uchwały nr 4 i 5 WZA z dnia 27.05.2013

Tresc podjetych uchwal