Zarząd Prima Moda S.A z siedzibą we Wrocławiu zawiadamia, że w dniu dzisiejszym otrzymał informacje o zatwierdzeniu w dniu 24.05.2012 przez Radę Nadzorczą Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku oraz o zatwierdzeniu projektów uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 04.06.2012 opublikowanych w RB 5/2012 oraz na korporacyjnej stronie internetowej spółki www.primamoda.com.pl w zakladce Relacje Inwestorskie / WZA SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 2011.