Zgodnie z § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…), Zarząd Prima Moda S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2011 rok. Raport zostanie przekazany w dniu 26 kwietnia 2012 roku (poprzedni termin to: 30 kwietnia 2012 RB 2/2012).