Zarząd Prima Moda S.A informuje, ze w dniu 12 kwietnia 2012 roku, został podpisany z Raiffeisen Bank Polska S.A. aneks do umowy o limit wierzytelności z dnia 12 czerwca 2006 roku i aneks do umowy zastawu rejestrowego na środkach obrotowych z dnia 04 lipca 2006, na podstawie których, przedłużony został okres obowiązywania umowy kredytowej do 15 maja 2013 roku. Warunki finansowe umów pozostają bez zmian. Kryterium uznania umów za znaczace jest przekroczenie wartosci 10% kapitałów własnych Emitenta.