Wybór podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego za 2011 rok
Zarząd Prima Moda S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Prima Moda S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na posiedzeniu w dniu dzisiejszym, wybrała podmiot uprawniony do dokonania półrocznego przegladu oraz zbadania sprawozdania finansowego za 2011 rok. Wybrano PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Elbląskiej 15/17; podmiot uprawniony do badania sprawozdań pod nr 548.