Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Prima Moda S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 06 czerwca 2011, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prima Moda Spółka Akcyjna
Załączniki: Treść podjętych uchwał