Podstawa prawna
Inne uregulowania
Zarząd Prima Moda S.A z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informacje o zatwierdzeniu w dniu 26.05.2011 przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku oraz zatwierdzeniu projektów uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 06.06.2011 r., opublikowanych w RB 4/2011 oraz na korporacyjnej stronie internetowej spółki www.primamoda.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/WZA.
Załączniki: SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 2010