Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Prima Moda S.A podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku:
Raport za IV kwartał 2010 – 1 marzec 2011
Raport za I kwartał 2011 – 16 maj 2011
Raport za II kwartał 2011 nie będzie publikowany, zgodnie z par 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
Raport za III kwartał 2011 – 14 listopad 2011

Raport za pierwsze półrocze 2011 – 31 sierpień 2011
Raport roczny za 2010 – 2 maja 2011