Raport bieżący nr 13/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Prima Moda S.A informuje, że w dniu 2 sierpnia 2010 został podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności z dnia 12 czerwca 2006 roku oraz aneks do umowy zastawu rejestrowego na środkach obrotowych z dnia 4 lipca 2006 roku z Raiffeisen Bank Polska S.A. Na podstawie aneksów podwyższono ogólny limit wierzytelnosci dla Prima Moda S.A do wysokosci 5.000.000 PLN oraz zmieniono kwotę zastawu rejestrowego na zapasach magazynowych do wartosci 7.500.000 PLN. Pozostałe warunki umów pozostają bez zmian. Kryterium uznania umów za znaczące jest przekroczenie wartosci 10% kapitałów własnych Emitenta.
Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu
Katarzyna Butwicka – Wiceprezes Zarządu