Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Prima Moda S.A informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, podjęło w dniu 31 maja 2010 roku uchwały dotyczące powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. Skład Rady Nadzorczej Prima Moda S.A nie uległ zmianie. Funkcje w Radzie Nadzorczej Prima Moda S.A pełnią:

  • Pan Krzysztof Kmieciak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Pan Arkadiusz Pasak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Pan Maciej Magnowski – członek Rady Nadzorczej
  • Pan Andrzej Borla – sekretarz Rady Nadzorczej
  • Pan Pasquale Lupoli – członek Rady Nadzorczej

W załączniku zaprezentowane są życiorysy członków Rady Nadzorczej spółki. Życiorysy i inne dane dostępne są również na stronie internetowej www.primamoda.com.pl
Załączniki:

  • Powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu
Katarzyna Butwicka – Wiceprezes Zarządu