Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Prima Moda Spółka Akcyjna podaje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 31 maja 2010
Załączniki:

  • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów za ZWZA w dniu 31.05.2010

Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu
Katarzyna Butwicka – Wiceprezes Zarządu