Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Prima Moda S.A z siedzibą we Wrocławiu, przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 31 maja 2010 roku, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prima Moda Spółka Akcyjna.
Załączniki:

  • TRESC PODJETYCH UCHWAŁ NA ZWZA W DNIU 31 MAJA 2010

Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu
Katarzyna Butwicka – Wiceprezes Zarzadu