Wybór członków Zarządu na kolejną kadencję
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
W dniu 6 maja 2010 roku Rada Nadzorcza spółki, podjęła uchwały dotyczące powołania Prezesa i członków Zarządu na nową trzyletnią kadencję, począwszy od dnia 7 maja 2010.
Na Prezesa Zarządu powołano Pana Dariusza Plesiaka, dotychczasowego Prezesa Zarządu Prima Moda S.A. Pan Dariusz Plesiak aktywność zawodową rozpoczął w 1991 r., podejmując działalność gospodarczą pod firmą "Idea", w zakresie importu i handlu obuwiem,a następnie współpracując z "Prima" Firma Handlowa, zajmującą się importem obuwia oraz jego sprzedażą na terenie Polski w sieci sklepów – Buty Włoskie. W 2000 r. Pan Dariusz Plesiak założył spółkę Prima Moda sp z o.o. zajmującą się handlem i sprzedażą detaliczną obuwia w sieci salonów firmowych pod marką "Prima Moda". Przedmiotowa spółka została przekształcona w styczniu 2007 r. w spółkę Prima Moda Spółka Akcyjna. W latach 2000 – 2003 pełnił obowiązki Prezesa Zarządu w "Prima Moda" Sp. z o.o. a od 2003 do 2006 był prokurentem spółki. Od 2006 roku ponownie pełni funkcję Prezesa Zarządu Prima Moda S.A. Pan Dariusz Plesiak jest znaczącym akcjonariuszem spółki. Pan Dariusz Plesiak zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie uczestniczy w spółce lub innej osobie prawnej, która prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do Prima Moda S.A, jako wspólnik lub członek organów, oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Członkiem Zarządu została wybrana Pani Renata Jankieiwcz-Plesiak. Pani Renata Jankiewicz-Plesiak w 1995 r.rozpoczęła działalność gospodarczą, prowadzoną pod firmą "Prima". W 2000 roku jako współwłaściciel, rozpoczęła działalność w Prima Moda Spółka z o.o., gdzie do grudnia 2006 r. pełniła obowiązki Dyrektora Handlowego. Po przekształceniu spółki w Prima Moda S.A od stycznia do maja 2007 roku była Przewodniczącą Rady Nadzorczej Prima Moda S.A., a od maja 2007 pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki. Pani Renata Jankiewicz-Plesiak jest znaczącym akcjonariuszem spółki. Pani Renata Jankiewicz-Plesiak zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie uczestniczy w spółce lub innej osobie prawnej, która prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do Prima Moda S.A , jako wspólnik lub członek organów, oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Członkiem Zarządu została wybrana Pani Katarzyna Butwicka. Pani Katarzyna Butwicka działalność zawodową rozpoczęła w 1995 roku, pracując w sektorze nieruchomości a następnie w firmie doradczej. Ze spółką związana jest od 2001 r pracując początkowo jako doradca prawny w "Prima Moda" Sp. z o.o. oraz w Dziale Obsługi Klienta. W latach: 2003 – 2006 pełniła obowiązki Prezesa Zarządu tejże spółki, a od maja 2007 roku pełni obowiązki Wiceprezesa Zarządu Prima Moda S.A. Pani Katarzyna Butwicka z wykształcenia jest prawnikiem. Tytuł magistra prawa uzyskała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego; ukończyła również studia podyplomowe "Fundusze Unii Europejskiej" na Uniwersytecie Łódzkim oraz studia podyplomowe "Rachunkowość i kontrola podatkowa" na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Pani Katarzyna Butwicka, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie uczestniczy w spółce lub innej osobie prawnej, która prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do Prima Moda S.A, jako wspólnik lub członek organów, oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu
Katarzyna Butwicka – Wiceprezes Zarządu