Raport bieżący nr 4/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Prima Moda S.A., informuje że Spółka dokonała korekty raportu za 4 kwartał 2009 roku, który przekazano do publicznej wiadowmości w dniu 1 marca 2010 roku. Przyczyną korekty jest uzupełnienie danych dotyczących stanowiska zarządu spółki odnosnie wcześniej publikowanych prognoz. W załączeniu treść skorygowanego fragmentu raportu.
Załączniki: Raport kwartalny Q4/2009 – korekta