Terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Prima Moda S.A podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku:
Raport za IV kwartał 2009 – 1 marzec 2010
Raport za I kwartał 2010 – 17 maj 2010
Raport za II kwartał 2010 nie bedzie publikowany, zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
Raport za III kwartał – 15 listopad 2010,
Raport za pierwsze półrocze 2010 – 31 sierpień 2010
Raport roczny za 2009 – 30 kwietnia 2010

Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu