Raport bieżący nr 18/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Prima Moda S.A. po wstępnych analizach finansowych za ostatni kwartał 2009 informuje, że prognoza wyników finansowych Spółki ( dostępna na www.primamoda.com.pl ) została zrealizowana w zakresie przychodów ze sprzedaży na poziomie przekraczającym 43 mln zł. Zysk operacyjny szacowany jest na poziomie około minus 1,9 mln zł. Znaczący wpływ na wynik finansowy Prima Moda S.A. miał wzrost kursu EURO, który spowodował wzrost kosztów najmu lokali oraz niższą od zakładanej marżę brutto na sprzedaży. Wymienione czynniki miały bezpośredni wpływ na wydłużenie okresu osiągnięcia rentowności salonów otwartych w 2009. Dodatkowo na wynik finansowy wpłynęły inwestycje, działania marketingowe, promujące i pozycjonujące markę Prima Moda na rynku konsumentów. Efektem tych działań jest wzmocnienie rozpoznawalności marki, 60% wzrost sprzedaży w stosunku do 2008 roku oraz pozyskanie stałych Klientów w poszerzonej grupie docelowej.
W ocenie Zarządu wymierne korzyści finansowe z podjętych i konsekwentnie prowadzonych działań widoczne będą w kolejnych okresach rozliczeniowy.
Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu
Katarzyna Butwicka – Wiceprezes Zarządu