Raport bieżący nr 13/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Prima Moda S.A. we Wrocławiu, przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 29 maja 2009, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prima Moda Spółka Akcyjna.
Załączniki: Uchwały Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu
Katarzyna Butwicka – Wiceprezes Zarządu