Raport bieżący nr 10/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarzad spółki Prima Moda S.A. we Wrocławiu, przekazuje w załączeniu skorygowaną treść projektów uchwał, będących przedmiotem obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prima Moda S.A w dniu 29 maja 2009:
Skorygowana treść dotyczy dat w projektach uchwał nr 8,9,10,11,12 i wynika z oczywistej omyłki.
BYŁO: udzielenie absolutorium (…) w roku obrotowym 2008 tj za okres od 01.01.2008 do 29.11.2008
JEST: udzielenie absolutorium (…) w roku obrotowym 2008 tj za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008
Załączniki: Projekty uchwał Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu