Raport bieżący nr 11/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Prima Moda S.A. informuje, że w dniu 22 maja 2009 roku został podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności z dnia 12 czerwca 2006 roku z Raiffeisen Bank Polska S.A, na podstawie którego przedłużono umowę pomiędzy stronami do 31 grudnia 2009 i ustalono nowy ogólny limit wierzytelności do wysokości 4.000.000 PLN. Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach tego rodzaju. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stopę bazową WIBOR powiększoną o marżę Banku. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta.
Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu
Katarzyna Butwicka – Wiceprezes Zarządu