Raport bieżący nr 10/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Prima Moda S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przekazuje w załączeniu, treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 maja 2009.
Załączniki: Projekty_uchwal_na_WZA_2009_10.pdf Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu
Katarzyna Butwicka – Wiceprezes Zarządu