Raport bieżący nr 8/2009

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2009 z 26 stycznia 2009 Zarząd Prima Moda S.A. przekazuje do publicznej wiadomości zmienione terminy publikacji raportów okresowych w 2009 roku:

  • Raport za I kwartał 2009 – 15 maj 2009,
  • Raport za II kwartał 2009 – zgodnie z § 101. 2 nie bedzie publikowany
  • Raport za III kwartał 2009 – 16 listopad 2009,
  • Raport za I półrocze 2009 – 31 sierpień 2009 roku,
  • Raport roczny za 2008 – 30 kwiecień 2009 roku.

Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu