Raport bieżący nr 4/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Prima Moda Spółka Akcyjna informuje, że uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/02/2009 z dnia 23 lutego 2009 roku, do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 powołana została firma PKF Audyt Sp. z o.o., podmiot uprawniony do badania nr 548. Zmiana audytora ma charakter formalny, ponieważ PKF Audyt Sp. z o.o. jest spółką specjalizującą się w usługach audytu w ramach grupy kapitałowej PKF Consult i jest podmiotem zależnym w 100% od PKF Consult Sp. z o.o., podmiotu poprzednio wybranego do zbadania sprawozdania finansowego za 2008 r. (uchwała RN 1/07/2008 z 29 lipca 2009, raport bieżący 22/2008)
Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu
Katarzyna Butwicka – Wiceprezes Zarządu