Raport bieżący nr 3/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Prima Moda S.A. przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2009 roku:

Raport kwartalny za IV kwartał 2008 roku – 14 luty 2009 r.
Raport kwartalny za I kwartał 2009 roku – 05 maja 2009 r.
Raport kwartalny za II kwartał 2009 roku – 04 sierpnia 2009 r.
Raport kwartalny za III kwartał 2009 roku – 04 listopada 2009 r.
Raport półroczny za I półrocze 2009 roku – 30 września 2009 r.
Raport roczny za 2008 rok – 30 czerwca 2009 rok
Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu
Katarzyna Butwicka – Wiceprezes Zarządu