Korekta raportu bieżącego nr 2/2009
Podstawa prawna:

Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

W raporcie bieżącym 2/2009 z dnia 26.01.2009 roku, błędnie podano podstawę prawną:

jest: Art 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe,

powinno być: Art 65 ust 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu