Raport bieżący nr 1/2009
Podstawa prawna:
Inne uregulowania
Zgodnie z par 29 ust..3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Zarząd spółki Prima Moda S.A. informuje, że nie stosuje w pełni zasady określonej w części II pkt 2. "Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW", zgodnie z którą "Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II.pkt 1. Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej począwszy od 1 stycznia 2009". Spółka przygotowała nowy serwis Relacji Inwestorskich zgodnie z zaleceniami GPW i od 1 stycznia 2009 uruchomiła również część serwisu w języku angielskim. Część w języku angielskim zawiera wszystkie podstawowe dane dotyczące spółki. Ze względu na duże koszty spółka nie udostępni tłumaczeń raportów okresowych i bieżących za poprzednie lata, oraz nie będzie udostępniała tłumaczeń raportów za 2009. Zarząd nie wyklucza podjęcia decyzji o zamieszczaniu tłumaczeń raportów bieżących i okresowych w przyszłości.
Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu
Katarzyna Butwicka – Wiceprezes Zarządu