Raport bieżący nr 8/2008

Zarząd Prima Moda S.A. informuje w dniu dzisiejszym powziął informację odnośnie otrzymania podpisanego egzemplarza umowy najmu zawartej z Rank Progres S.A.,na nowy lokal handlowy w Galerii Piastów w Legnicy (planowana data otwarcia pierwsza połowa 2009 rok). Umowa najmu została zawarta na czas określony i jej warunki nie odbiegają od powszechnie przyjętych w obrocie gospodarczym dla umów tego rodzaju. Umowa ta nie spełnia kryteriów umowy znaczącej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych, jednakże Zarząd podaje fakt zawarcia umowy do publicznej wiadomości, gdyż stanowi ona etap realizacji celów emisji akcji serii C oraz ma potencjalnie duże znaczenie dla przychodów Spółki w przyszłości.

  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2008-03-18 Dariusz Plesiak Prezes Zarządu Dariusz Plesiak  
  2008-03-18 Katarzyna Butwicka Wiceprezes Zarządu Katarzyna Butwicka