Raport bieżący nr 4/2008
Zarząd Prima Moda S.A. przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2008 roku:

Raport kwartalny za IV kwartał 2007 roku – 14 luty 2008 r.

Raport kwartalny za I kwartał 2008 roku – 05 maja 2008 r.

Raport kwartalny za II kwartał 2008 roku – 04 sierpnia 2008 r.

Raport kwartalny za III kwartał 2008 roku – 04 listopada 2008 r.

Raport półroczny za I półrocze 2008 roku – 30 września 2008 r.

Raport roczny za 2007 rok – 30 czerwca 2008 rok

  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2008-01-25 Dariusz Plesiak Prezes Zarządu Dariusz Plesiak  
  2008-01-25 Katarzyna Butwicka Wiceprezes Zarządu Katarzyna Butwicka