Zarząd Prima Moda S.A. po przeanalizowaniu danych finansowych za ostatni kwartał 2007 informuje, iż prognoza wyników finansowych ulegnie zmianie. Zarząd podtrzymuje prognozę dotyczącą przychodów ze sprzedaży, natomiast wartość prognozy dla zysku operacyjnego wyniesie 1.850.000 PLN. Zarząd uzasadnia zaistniałą sytuację:

– przesunięciem wpływów z dofinansowań ze środków unijnych na pierwszy kwartał 2008 roku, wynikających z późniejszego zakończenia projektów doradczych

-dłuższym od oczekiwanego okresem osiągnięcia założonej rentowności dla nowych lokalizacji, związanym z późniejszym terminem uruchomienia nowo otwartych salonów

– niższej od przewidywanej marży brutto na sprzedaży obuwia, wynikającej z obniżenia cen w celu rozszerzenia grupy docelowej odbiorców produktu zgodnie z polityką firmy.

Zarząd spółki jest przekonany, że czynniki które wpłynęły na obniżenie zysku operacyjnego mają charakter przejściowy i dotyczą wyłącznie roku 2007, a plany rozwojowe spółki w latach następnych będą realizowane na zakładanym poziomie.

  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2007-12-31 Dariusz Plesiak Prezes Zarzadu Dariusz Plesiak  
  2007-12-31 Katarzyna Butwicka Wiceprezes Zarzadu Katarzyna Butwicka