INWEST CONSULTING S.A. – Złożenie prospektu emisyjnego PRIMA MODA S.A. do KNF ( 55 / 2007 )

17:21 06.06.2007
Środa

                       
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO  
                         
    Raport bieżący nr 55 Numer raportu / 2007 Rok Pole, w które można wprowadzić dodatkowe oznaczenie numeru raportu.  
                         
  Data sporządzenia: 2007-06-06                  
  Skrócona nazwa emitenta                  
  INWEST CONSULTING S.A. Pole zostanie uzupełnione automatycznie po wypełnieniu arkusza z informacjami o podmiocie i ponownym otwarciu arkusza raportu.  
                     
  Temat                    
  Złożenie prospektu emisyjnego PRIMA MODA S.A. do KNF  
  Podstawa prawna                
  Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne  
                         
  Treść raportu:                  
  Zarząd Spółki Inwest Consulting S.A. informuje, że w dniu 5 czerwca 2007 r. za pośrednictwem Domu Maklerskiego Amerbrokers S.A. do Komisji Nadzoru Finansowego został złożony wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Prospekt emisyjny PRIMA MODA S.A. został przygotowany w związku z planowanym wprowadzeniem do obrotu na GPW akcji serii B oraz emisją publiczną akcji serii C. PRIMA MODA S.A. zamierza pozyskać z emisji kwotę około 20 mln PLN. Obecnie Inwest Consulting S.A. posiada 9 % akcji PRIMA MODA S.A., po emisji udział Inwest Consulting S.A. w kapitale zakładowym wyniesie 5,62 %.