Zarząd Prima Moda S.A. z siedzibą we Wrocławiu, podaje do wiadomości w załączeniu, wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA w dniu 17 marca 2014 roku.

Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% głosów NWZA

wykaz_akcjonariuszy_powyzej_5_glosow_NWZA_17.03.pdf