Prima Moda prowadzi sprzedaż detaliczną obuwia oraz akcesoriów dla kobiet i mężczyzn. Całość towaru sprowadzana jest z Włoch od zdywersyfikowanej grupy dostawców (ok. 50 producentów) wykonujących serie na zamówienie spółki. Produkty są nie tylko wytwarzane, ale również projektowane we Włoszech. Natomiast sieć sprzedaży składa się obecnie z 39 salonów (w tym 5 outletów) zlokalizowanych w całej Polsce, przy czym wszystkie sklepy są własnością spółki.

Wyniki finansowe – powrót do rentowności netto

Ubiegły rok obrotowy zakończył się z dodatnim wynikiem finansowym po raz pierwszy od 2007 r. Lata 2008 i 2009 przyniosły spore pogorszenie rezultatów i brak realizacji prognoz finansowych ogłoszonych przy okazji IPO, co było głównie skutkiem dwóch czynników – spadku popytu i wzrostu kursu euro. Spółka działa w wyższym segmencie cenowym, stąd spowolnienie gospodarcze gwałtownie odbiło się na zmniejszeniu popytu ze strony konsumentów. Z drugiej strony znaczące osłabienie kursu złotego wobec euro spowodowało, że nabywane towary mocno podrożały, zmniejszając uzyskiwaną marżę brutto na sprzedaży. Dodatkowo wyższy kurs euro oznaczał droższe czynsze w galeriach, gdyż zazwyczaj są one powiązane z kursem tej waluty. Dynamiczne zwiększanie liczby sklepów w tym okresie powodowało, że koszty sprzedaży rosły stosunkowo szybko, co nie było w pełni kompensowane wyższymi przychodami. Poprawa koniunktury i wzrost popytu silnie wpłynęły z kolei na odbicie i poprawę wyników w ubiegłym roku. Uzyskana dynamika przychodów, przekraczająca 20%, została osiągnięta wyłącznie na sklepach już istniejących (w 2010 r. otwarto jeden salon, ale jeden został też zamknięty). Jednocześnie lepszy kurs walutowy oraz większa skłonność konsumentów do zakupów pozwoliły zwiększyć uzyskiwaną marżę brutto o kilka pkt. procentowych (za cały rok wyniosła prawie 52%). Czynnik ten, wraz z utrzymaniem kosztów zarządu na podobnym poziomie i kontrolą kosztów sprzedaży, przyczyniły się do wygenerowania zysku operacyjnego w wysokości 1 mln zł i EBITDA 2,6 mln zł. Wynik ten stanowi sporą poprawę r/r i pozwala przypuszczać, że spółka na dobre powróciła już do rentowności.

Perspektywy spółki i prognozy finansowe

Strategia rozwoju Prima Moda opiera się na dalszym zwiększaniu sieci sprzedaży. By nie obciążać spółki nadmiernymi nakładami inwestycyjnymi, tempo rozwoju będzie umiarkowane i ograniczy się do 2-4 otwarć w skali roku przez najbliższe 3 lata. Docelowo sieć sprzedaży mogłaby się zwiększyć do 80 placówek, co zajmie jednak kilka lat. Otwarcie jednego sklepu wraz z zatowarowaniem stanowi wydatek rzędu nawet 800 tys. zł, stąd bieżąca sytuacja finansowa spółki raczej nie pozwala na szybsze tempo wzrostu, gdyż finansowanie tego procesu pochodzić będzie ze środków własnych oraz kredytów (obecnie zadłużenie wynosi 2 mln zł, co daje jeszcze rezerwę do pozyskania środków). Ubiegły rok charakteryzował się dość wysokimi wskaźnikami sprzedaży na sklepach porównywalnych (ok. 12%). Ponieważ sklepy te nadal są stosunkowo młode oraz rośnie dynamika wydatków konsumentów, można oczekiwać, że dynamika przychodów na sklepach porównywalnych utrzyma się w okolicy 10%. Wzrost ten oraz dodatkowe otwarcia powinny pozwolić na uzyskanie ponad 60 mln zł sprzedaży. Jednocześnie marża brutto na sprzedaży będzie już zapewne stabilizować się na bieżących poziomach. Efekt dźwigni operacyjnej w spółkach detalicznych jest bardzo silny, dlatego poprawa na wyniku operacyjnym może być bardzo znacząca. Oczekujemy, że Prima Moda jest w stanie wypracować w tym roku ok. 5,5 ml zł EBITDA oraz 3 mln zł zysku netto, a zadłużenie na koniec roku wyniesie 4-5 mln zł.

Podsumowanie

Prima Moda, po trudnym okresie kryzysu w latach 2008-9, prawdopodobnie wychodzi już na prostą, czego najlepszym dowodem jest ubiegłoroczny zysk. Dalszy wzrost sprzedaży, dzięki efektowi dźwigni operacyjnej, powinien pozwolić na kontynuację pozytywnych tendencji i poprawę uzyskanych w 2010 r. wyników. Realizacja założonego przez nas scenariusza, który uważamy za bardzo realny, wskazywałaby na bardzo duże niedowartościowanie spółki, gdyż jej wskaźniki plasowałyby się w gronie najniższych na całym rynku. Problemem jest jednak bardzo niska kapitalizacja i zarazem free float, przez co płynność walorów Prima Moda jest słaba. Niemniej jednak perspektywy spółki wydają się być bardzo korzystne i dają szanse na dynamiczny rozwój w najbliższej przyszłości.

Prima_Moda-nota_informacyjna-18.03.2011.pdf