Zarząd

Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza
Tomasz Bistulas Przewodniczący RN
Alfredo Sorvillo Członek RN
Jarosław Jakubowski Członek RN
Pasquale Lupoli Członek RN