PMA Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Zarząd Prima Moda S.A. („Emitent, „Spółka”) w załączeniu podaje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 18 września 2019 r.

NWZ_PMSA.pdf