PMA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PRIMA MODA S.A.

Zarząd PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, zarejestrowanej pod numerem KRS 0000271081, działając na podstawie art. 398 KSH, zwołuje w trybie art. 402[1] § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) na dzień 18 września 2019 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Wilcza 33/23, 00-544 Warszawa, Kancelaria Notarialna Edyta Niemirska Agata Redlicka-Skupińska Notariusze spółka cywilna.

 

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA stanowi załącznik do niniejszego raportu.

6416427552855681_1.pdf

6416427552855681_2.pdf

6416427552855681_3.pdf