PMA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 28 czerwca 2019 roku
Zarząd Prima Moda Spółka Akcyjna informuje, że zgodnie z listą obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prima Moda S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r., następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów:

Renata Jankiewicz-Plesiak, Dariusz Plesiak – 1 859 982 akcji, z których przysługiwało 3 359 982 głosów na ZWZA i które stanowiły 98,82% głosów na ZWZA; oraz 58,12 % udziału w ogólnej liczbie głosów spółki.

Całkowita liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 4.800.000 głosów.

ZWZ_PMSA.pdf