PMA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PRIMA MODA S.A.
Zarząd PRIMA MODA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, zarejestrowanej pod numerem KRS 0000271081, działając na podstawie art. 395 § 1 KSH oraz art. 398 KSH, zwołuje w trybie art. 402[1] § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) na dzień 28 czerwca 2019r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Wilcza 33 lok. 23, Kancelaria Notarialna Edyta Niemirska, Agata Redlicka-Skupińska, Notariusze spółka cywilna.

Zwolanie_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_PMSA

Uchwaly_ZWZ_PMSA.pdf

Zwolanie_ZWZ_PMSA.pdf