PMA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 18 września 2019 roku

Zarząd Prima Moda Spółka Akcyjna informuje, że zgodnie z listą obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prima Moda S.A. w dniu 18 września 2019 r., następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów:

Renata Jankiewicz-Plesiak, Dariusz Plesiak – 1 819 982 akcji, z których przysługiwało 3 319 982 głosów na NWZ i które stanowiły 97,07% głosów na NWZ; oraz 69,16 % udziału w ogólnej liczbie głosów spółki. Całkowita liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 4.800.000 głosów.