WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR
2021202020212020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów131741582728783573
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej155954659421221
III. Zysk (strata) brutto1065-1093233-249
IV. Zysk (strata) netto998-1093218-244
V. Liczba akcji w sztukach3200320032003200
VI. Aktywa trwałe115591151125132494
VII. Kapitał własny9862918421441990
VIII. Zobowiązania długoterminowe41221845896400
IX. Zobowiązania krótkoterminowe125001414627183065
X. Wartość księgowa na akcję (zł/euro)3,082,870,670,62
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej877889192199
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności nwestycyjnej-7460-1630
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej80105417236
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie Zarządu za 2021 rok.zipSprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie Zarządu za 2021 rok.zipSprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie Zarządu za 2021 rok
sprawozdanie z badania.zipsprawozdanie z badania.zipsprawozdanie z badania
primamoda_2021-12-31_pl.BES.xhtml.xadesprimamoda_2021-12-31_pl.BES.xhtml.xadesSprawozdanie finansowe Prima Moda za 2021 rok
PRIMAMODA_2021-12-31_pl.xhtml.xadesPRIMAMODA_2021-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta
sprzdzialprimamoda-2021-12-31_pl.BES.xhtml.xadessprzdzialprimamoda-2021-12-31_pl.BES.xhtml.xadesSprawozdanie z działalności Prima Moda S.A. za 2021 rok
Oświadczenie Zarządu – firma audytorska.BES.pdfOświadczenie Zarządu – firma audytorska.BES.pdfOświadczenie Zarządu
Ocena sprawozdania Rady Nadzorczej.pdfOcena sprawozdania Rady Nadzorczej.pdfOcena sprawozdania Rady Nadzorczej
Oświadczenie_rada nadzorcza_WBS Audyt.pdfOświadczenie_rada nadzorcza_WBS Audyt.pdfOświadcznie RN