Akcjonariat

Główni akcjonariusze spółki Prima Moda SA  Powyżej 5%       
Lp Akcjonariusz Udział w kapitale Liczba akcji Ostatnia zmiana Wartość rynkowa (PLN) Udział na WZA Liczba głosów Ostatnia zmiana Data aktualizacji
1
Dariusz Plesiak i Renata Jankiewicz-Plesiak 56.88% 1,820,000 39,982 2.26 mln 69.17% 3,320,000 -60,018 25-XI-19
Razem   56.88% 1,820,000   2.26 mln 69.17% 3,320,000