Zarząd Prima Moda S.A z siedzibą w Warszawie otrzymał informację, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 03.07.2018 Rada Nadzorcza wybrała ze swojego grona Wiceprzewodniczącego Rady w osobie Pana Jacka Olszańskiego. Życiorys członka Rady Nadzorczej dołączony został do raportu bieżącego nr 10/2018, a także dostępny jest na stronie internetowej spółki.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe