Zarząd Prima Moda Spółka Akcyjna informuje, że zgodnie z listą obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prima Moda S.A. w dniu 14 czerwca 2017 r., następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów:
Renata Jankiewicz-Plesiak, Dariusz Plesiak 1.820.000 akcji, z których przysługiwało 3.320.000 głosów na ZWZA i które stanowiły 94,86% głosów na NWZA; oraz 70,63% udziału w ogólnej liczbie głosów spółki.
Całkowita liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 4.700.000 głosów.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %