Zarząd spółki PRIMA MODA SA przekazuje do publicznej wiadomości Sprawozdanie Rady Nadzorczej PRIMA MODA SA za 2016 rok.

Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_za_2016_rok.pdf