SRODROCZNE_SKROCONE_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_Q4_2016.pdf.pdf