Zarząd Prima Moda S.A. z siedzibą we Wrocławiu _Emitent, Spółka_ informuje, że w dniu 21 grudnia 2016 r. otrzymał powiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR w odniesieniu do akcji Spółki zw. z art. 19 ust. 7 rozporządzenia MAR _Powiadomienia_. Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze