Zarząd PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że została dokonana została zmiana adresu siedziby Spółki z dotychczasowego tj. ul. Ofiar Oświęcimskich 36 we Wrocławiu, na nowy adres: ul. Parafialna 27, 52-233 Wrocław.