Podstawa prawna: Zarząd Spółki PRIMA MODA S.A. ("Spółka"), przekazuje w załączeniu, odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w formie pisemnej w trybie art. 428 par. 6 ksh.
Podstawa prawna: art. 428 par. 6 ksh w związku z par 38 ust. 1 punkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Odpowiedzi_na_pytania_w_trybie_art._428_par._6_ksh.pdf