Zarząd Prima Moda SA zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zwrotnie podpisany aneks do umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 21 września 2012 roku z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie którego górny limit wierzytelności pozostał na kwotę 2.650.000 PLN, a umowa została przedłużona do 30 kwietnia 2017 roku (18 miesięcy). Pozostałe podstawowe warunki pozostają bez zmian. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych spółki.